Podział ze względu na walutę...

Biorąc jako kryterium podziału walutę, kredyty można podzielić na te w walucie krajowej oraz na denominowane. Kredyt denominowy...

Czytaj dalej